Automobiliteit

Van A naar B

Automobiliteit

De term 'automobiliteit' geeft aan hoe vaak de Nederlandse bevolking gebruik maakt van de auto. Het CBS registreert deze gegevens, waardoor we weten dat het aantal personenauto's tussen 1927 en 2019 is gegroeid van 41.000 naar 8.5 miljoen. Maar niet alleen de hoeveelheid auto's zijn van belang om de groei van de automobiliteit te bepalen. Ook factoren zoals de toename van de Nederlandse bevolking, de opkomst van forensenvervoer en het gebruik van de auto voor recreatief gebruik of vakanties spelen hierbij een rol.

 

Automobiliteit in Nederland

Het autopark

Het aantal van 41.000 motorvoertuigen in 1927 staat beschreven in de eerste uitgaven van 'statistiek motorvoertuigen'. Dit aantal groeide tot 98.000 stuks in 1939, waarna de Tweede Wereldoorlog voor een daling van het autobezit zorgde. Pas in 1949 was het aantal gegroeid tot boven de grens van 100.000 voertuigen. Het duurde tot 1965 om de grens van 1 miljoen te passeren en slechts 4 jaar om 2 miljoen geregistreerde voertuigen te bereiken. Het aantal blijft redelijk gelijkmatig stijgen en staat op
8,5 miljoen personenauto’s i

Read More

De bezetting

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren alle statistische vervoergegevens om strategische redenen geheim. De Duitse bezetters bepaalde dat alleen automobilisten met een rijvergunning nog gebruik mochten maken van gemotoriseerd vervoer. De eisen voor deze vergunning werden gedurende de oorlogsjaren steeds strenger, waardoor de automobiliteit flink afnam.

Read More

Het forensisme

Forensisch woon-werkverkeer hangt samen met de groei van het aantal personen die buiten hun woongemeente aan het werk waren. In 1947 ging het om slechts 544.000 personen en in 1960 om 1.1 miljoen. Het aantal van 1.6 miljoen in 1971 staat voor 34% van de werkzame bevolking. Door toenemende woningnood, minder arbeid in de agrarische sector en een verdere verspreiding van industriegebieden is dit aantal in 2017 gegroeid tot 63%. De toename van de automobiliteit is hierdoor goed te verklaren. In 2019 zijn er per 1000 inwoners 494 auto's geregistreerd. Dat is bijna 1 auto per 2 inwoners.

Read More
Oldtimer automobiliteit

 

 

 

Vrijheid en mobiliteit

Werkende Nederlanders kregen steeds meer vrije tijd. Gecombineerd met een toename van het autobezit geeft dit een verklaarbare toename van de automobiliteit. Nederland maakte in de jaren 50 kennis met de eerste files. De oorzaak was vreemd genoeg het gebruik van de auto tijdens de weekenden, de vakanties en de feestdagen. Ondanks de vele aanpassingen aan het wegen is de filedruk onveranderd hoog. Vandaag de dag zijn vooral forensen en vrachtverkeer de oorzaak van de dagelijkse fileleed.

Is de toekomst te voorspellen

Sinds de start van de telling zijn er 207 maal extra auto's gelijktijdig geregistreerd. Vele mensen zijn volledig afhankelijk geworden van de auto om goed in de maatschappij te kunnen functioneren. De groeicijfers door de jaren heen bevestigen dit beeld. Het is wel opvallend dat personen tussen de 18 en 30 jaar vaak wel over een rijbewijs beschikken, maar gemiddeld minder vaak een eigen auto bezitten. Als deze trend zich doorzet dan is het voorspelbaar dat de automobiliteit omlaag zal gaan. Het is echter net zo voorspelbaar dat er sprake is van uitgesteld autobezit. Eenmaal gesetteld in een huis en baan is er meer financiële ruimte of noodzaak om een auto aan te schaffen.

Meer informatie over mobiliteit

Telefonisch via 0900-0706 (70 cent per minuut)